Nepříznivá sociální situace

Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Poradenství poskytují:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Markéta Bittnerovásociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav.postižením, parkovací průkazy, byty zvláštního určeníA3/114
telefon: 412 593 195
marketa.bittnerova@mmdecin.cz
Bc. Kateřina Brázdilovásociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, parkovací průkazyA3/110
telefon 412 593 191
katerina.brazdilova@mmdecin.cz
Bc. Lucie Hanušová, DiS.sociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, kontrola zvláštních příjemců důchodůA3/111
telefon: 412 593 119
lucie.hanusova@mmdecin.cz
Bc. Jana Hlaváčková, DiS.sociální pracovnice - rodiny s dětmi, úhrady za ústavyA3/205
telefon: 412 593 164
jana.hlavackova@mmdecin.cz
Bc. Hana Jašurková, DiS.sociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, soc. pohřby, ust. zvl. příjemců důchodů, socio-infoA3/115
telefon: 412 593 167
hana.jasurkova@mmdecin.cz
Bc. Václav Machačsociální pracovník - osoby v krizi, kurátor pro dospělé osobyA3/202
telefon: 412 593 156
vaclav.machac@mmdecin.cz
Bc. Michal Obšitníksociální pracovník - osoby v kriziA3/114
telefon: 412 593 163
michal.obsitnik@mmdecin.cz
Mgr. Bc. Ivana Roučkovásociální pracovnice - rodiny s dětmi, úhrady za ústavy, soc. kurátor pro dospěléA3/206
telefon: 412 593 356
ivana.rouckova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

 • platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti

Bližší informace:

Sociální pracovníci poskytují poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, ztráty zaměstnání, bydlení, nízkých příjmů, závislostí, dluhů apod. Jedná se o osoby, které mají trvalý pobyt na území města Děčín, v odůvodněných případech ve správním obvodu Magistrátu města Děčín, jako úřadu obce s rozšířenou působností, nebo i mimo něj.

Základní a odborné poradenství je poskytováno v těchto oblastech:

 1. dávkové systémy (zajištění informací ohledně nároku na dávky, administrativní pomoc při vyplňování žádostí o různé typy dávek – dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, hmotná nouze, dávky státní sociální podpory),
 2. oblast bydlení (při nevyhovujícím bydlení, ztrátě bydlení, přechodu z bydlení azylového do vlastního bydlení (možnost dočasného umístnění do sociálního bydlení),
 3. pomoc při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popř. při výběru vhodné sociální služby,
 4. pomoc pro osoby týrané zneužívané – krizová intervence,
 5. pomoc při sepsání návrhu na omezení svéprávnosti osoby, která je postižena duševní chorobou, která není jen přechodná a následná administrativní pomoc s dalšími písemnosti vyžadované soudem.

Sociální pracovníci poskytují soustavnou sociální pomoc v přímém styku s jednotlivci nebo rodinami, provádí sociální šetření, pomoc při jednání s institucemi, doprovody na úřady, depistážní činnost (vyhledávání osob, které pomoc odboru potřebují).

Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každému klientovi je nutný pohovor se sociálním pracovníkem, který situaci posoudí a navrhne způsoby pomoci. Při nepříznivém zdravotním stavu navštíví sociální pracovník klienta v domácím prostředí.

Základní právní předpisy:

Počet zobrazení: 6258 Naposledy změněno: 11.06.2021 - 12:59
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top