Adresáře 2020

Dokumenty

ToggleTitulek
pdf 01 OSČ - Informace se správního spisu pod sp. zn. MDC/Rp-5350/112117/2019
pdf 02 MP - Informace o umístění zařízení pro měření rychlosti vozidel
pdf 03 OSÚ - Umístění jiného zdroje tepla
pdf 04 OE - Přehled finančních investic
pdf 05 OSÚ - Informace ve věci požadovaných parametrů studie rozšíření komunikace V Lukách
pdf 06 OSČ - Informace ze správního spisu zn. MDC/Rp-5374/125753/2018
pdf 07 OE - Informace k poplatku za odpad
pdf 08 OPO - Informace - agenda CzechPoint
pdf 09 OE - Informace k útulku
pdf 10 OSČ - Informace ke shromážděním
pdf 11 OR - Investiční plán města
pdf 12 OŽP - Informace k vodovodu Verneřice
pdf 13 OŽP - Informace ke kontrole odpadních vod
pdf 14 - OR - podklady pro usnesení k RM 20 04A 36 03
pdf 14 OSÚ - Informace ke stavbě v Ludvíkovicích
pdf 15 - OR - obnova historické části Podmokel - etapa C
pdf 16 - OR - obnova historické části Podmokel - etapa C
pdf 18 TAJ - Poskytnutí smlouvy s AKNT
pdf 19 OSČ - Informace ze správního spisu pod sp. zn. MDC/Rp-208/4241/2020
pdf 20 OSÚ - Rozhodnutí týkající se ploch vymezených Územním plánem obce Huntířov jako plochy zemědělské výroby
pdf 21 OR - Informace ke smlouvě na Revitalizaci Podmokel
pdf 22 OR - Informace k Revitalizaci Podmokel - etapa C
pdf 23 TAJ - Informace k DPMD - odložení
pdf 24 OE - Informace ke znaleckým posudkům
pdf 25 TAJ - Informace k počtu zaměstnanců
pdf 26 MP - Náklady na zaměstnance MP a SMS
pdf 27 MTC - Informace k MTC
pdf 28 TAJ - Úředníci - průtahy řízení
pdf 29 MP - Informace - radary
pdf 30 OR - Podmokly - Etapa C - poskytnutí dokladů
pdf 31 OSČ - Autoškoly - informace
pdf 32 OR - Informace k revitalizaci Podmokel
pdf 33 OSČ - Počet podnikajících fyzických a právnických osob v Děčíně
pdf 34 OPO - Poskytnutí zvukového záznamu
pdf 35 TAJ - Informace k akci Vánoce 2019, kontrolám a CR
pdf 36 OSÚ - Informace týkají se pozemních staveb
pdf 37 OR - Práce v Podmoklech - informace
pdf 38 OR - Informace k veřejné zakázce v Březinách
pdf 39 OR - Hodnocení projektů
pdf 40 OPO - Informace k újmám na zdraví a majetku
pdf 41 OSÚ - Sdělení k dotčení objektu v ulici Oldřichovská záplavovým územím
pdf 42 TAJ - Informace o právních službách za rok 2019
pdf 43 TAJ Informace - právní služby za rok 2019
pdf 44 OKD Informace povodňová mapa
pdf 45 TAJ - Náklady na reklamní kampaň na akci Tyršův Děčín
pdf 46 OŽP - Informace k vodnímu dílu Bynovec
pdf 47 OR - Informace ke smlouvě o dílo s REN - LOK, s.r.o.
pdf 48 OKD - Informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu za rok 2019
pdf 49 TAJ - Kontroly, církevní sňatky, TIC, parkovací plochy
pdf 50 OSÚ - Informace ke stavbám

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top