Adresáře 2019

Dokumenty

ToggleTitulek
pdf 01 OSC - Poskytnutí informací ze spisu zn. MDC/Rp-3435/78617/2018
pdf 02 OSC - Poskytnutí informací z přestupkového spisu sp. zn. MDC/Rp-4378/102293/2018
pdf 03 OŠK - Informace k využívání služeb
pdf 04 OŽP - Přijatá opatření - vyřízení stížnosti z roku 2018
pdf 05 OR - Investiční akce
pdf 06 OSÚ - Informace o vyvlastňovacích řízeních
pdf 07 OSČ - Žádost o poskytnutí informace ve věci týkající se reklamního sdělení
pdf 08 TAJ - Informace k parkovacím kartám ZTP
pdf 09 OKD - Informace k městskému mobiliáři
pdf 10 OR - Informace k revitalizaci zázemí zámeckého areálu
pdf 11 OMH - Informace k pronájmu
pdf 12 TAJ - Informace ke stížnosti
pdf 13 OE - Informace o došlých fakturách za rok 2018
pdf 14 OPO - Docházka členů RM
pdf 15 TAJ - Poskytnutí informace na hromadný dotaz
pdf 16 OSÚ - Informace ke kolaudacím
pdf 17 OSC - Úprava provozu dopravním značením
pdf 18 OŽP - Informace o odlovu jelena siky
pdf 19 TAJ - Odpověď na hromadný dotaz - doplnění
pdf 20 OPO - Informace ke komunikaci s občany
pdf 21 TAJ - Informace k přestupkovému řízení
pdf 22 OR - Informace k revitalizaci Podmokel
pdf 23 TAJ - Poskytnutí smlouvy s Marius Pedersen
pdf 24 TAJ - Informace ke stavbě na pozemku p.č. 786 kat. území Děčín
pdf 25 OR - Informace k projektu Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska
pdf 26 OR - Informace k revitalizaci Podmokel - odmítnutí
pdf 27 OR - Informace k lávce k východnímu nádraží
pdf 28 OŽP - Poskytnutí kopie žádosti
pdf 29 OR - Poskytnutí kopií ze stavebního deníku
pdf 30 OPO - Poskytnutí zápisu z jednání RM
pdf 31 OE - Informace k akciím SČP a.s.
pdf 32 TAJ - Poskytnutí Směrnice č. 5
pdf 33 OSČ - Informace o platu a odměnách
pdf 34 OSČ - Informace o platech - odmítnutí
pdf 35 OKD - Dotaz - detekce hustoty silničního provozu
pdf 36 OSČ - Informace k přestupkům
pdf 37 SÚ - Informace o územních řízeních
pdf 38 OR - Poskytnutí interní směrnice týkající se veřejných zakázek
pdf 39 SÚ - Informace týkající se údajů o stavbě chodníku
pdf 40 MP - Úkony hlídky MP
pdf 41 TAJ - Informace k zámku - stížnost
pdf 42 OR - Informace k revitalizaci Podmokel
pdf 43 OPO - Poskytnutí informací z jednání rady města
pdf 44 OSČ - Informace k vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu
pdf 45 OŽP Informace k mytí vozidel
pdf 46 OSČ - Informace ke správě komunikací
pdf 47 OŽP - Informace k vodovodu Čáslav
pdf 48 OŽP - Informace k vydání stavebních povolení a nakládání s vodami
pdf 49 OSÚ - Informace k návrhu Územního plánu Huntířov
pdf 50 OSÚ - Sdělení aktivních správců technické infrastruktury

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top