Adresáře Odbor životního prostředí

Kategorie

Adresáře Vodoprávní úřad

Dokumenty

ToggleTitulek
pdf 02 Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
pdf 02_01 Příloha - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
pdf 05 Hlášení o produkci a nakládání s odpady
pdf 05_01 Příloha - Hlášení o produkci a nakládání s odpady
pdf 06 Dopravce odpadů
pdf 07 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
pdf 07_01 Příloha - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
pdf 07_01 Příloha - Hlášení dopravce odpadů
pdf 10 Žádost o vydání rybářského lístku
pdf 11 Žádost o trvalé/dočasné odnětí půdy ze ZPF
dokument 12 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
pdf 14 Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
default 17 Souhrnné údaje LHE za vlastníka
default 18 Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha
default 19 - Žádost o vydání opatření k zabezpečení bezpečnosti osob a majetku (kácení dřevin rostoucích v lese)
default 20 Žádost vlastníka lesa o prodloužení lhůty zalesnění pozemku/zajištění porostu
default 21 Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
default 22 Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50m od okraje lesa
default 23 Žádost o vydání souhlasu s trasou nadzemního a podzemního vedení pozemních komunikací, drah a vodních cest
pdf 24 Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
dokument 25 - Žádost o vydání závazného stanoviska - odpady

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top