24.04.2013 - 12:15

Zahájení zjišťovacího řízení - Program rozvoje Ústeckého kraje

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto foto:www.risy.cz

Odbor životního prostředí oznamuje zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020.

 

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
– zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení

V souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňujeme informaci o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci


„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce MZP147K.

Veřejnost má právo nahlížet do koncepce na odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 155/2, Děčín I (bývalý Okresní úřad), 2. patro dveře č. 323 v úřední dny od 8:00 – 16:00 hod., v neúřední dny po telefonické domluvě na telefonním čísle 412 591 461.

Informace o oznámení koncepce je zveřejněna v termínu

od 25.04.2013 do 25.05.2013

Koncepce „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ byla na úřední desce kraje zveřejněna dne 22.04.2013.

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 12.05.2013.

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Počet zobrazení: 462 Naposledy změněno: 24.04.2013 - 12:26
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top