23.03.2013 - 13:38

Město má novou vyhlášku o komunálním odpadu

Autor:

Město vydalo novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Nově musí za odpad platit také cizinci, kteří žijí na území města déle než tři měsíce.

 

 

Magistrát města Děčín upozorňuje občany, že na základě novely zákona o místních poplatcích byla vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

S účinností od 1.1.2013 došlo k rozšíření původního okruhu poplatníků o některé skupiny cizinců pobývajících na území České republiky. Kromě cizinců s trvalým pobytem poplatku dále podléhají cizinci, kteří pobývají na území města přechodně po dobu delší než 90 dnů.
Vzhledem k tomu doporučujeme cizincům, kterých se uvedená změna týká, aby kontaktovali oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického k projednání způsobu úhrady poplatku a sdělení údajů potřebných ke stanovení poplatkové povinnosti.
Dle novely zákona poplatku dále nově podléhají vlastníci bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vlastníci těchto nemovitostí jsou povinni splnit ohlašovací povinnost u odboru ekonomického magistrátu. Nový tiskopis pro splnění ohlašovací povinnosti poplatníci naleznou na webových stránkách města www.mmdecin.cz v odkazu Magistrát – formuláře – odbor ekonomický.
Veškeré podrobnosti k placení poplatku obsahuje obecně závazná vyhláška, která je zveřejněna v odkazu Dokumenty - Právní předpisy, další informace občané rovněž naleznou v odkazu Potřebuji si vyřídit – finance a poplatky

Počet zobrazení: 526 Naposledy změněno: 02.04.2013 - 13:56
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top