OBJEDNÁVÁNÍ NA ÚŘAD

OBJEDNEJTE SE K NÁM POMOCÍ INTERNETU (evidence vozidel, evidence řidičů, bodový systém, zadržení řidičského průkazu a vrácení řidičského opravnění, registrace podnikatelů, obnovení živnosti)


OBJEDNEJTE SE K NÁM (narození, sňatky, státní občanství, úmrtí, změna jména a příjmení, matriční opisy, občanské průkazy, cestovní pasy)